Dolnobrzeski GOPS pomaga seniorom

Beata-Sokolska

O pomocy dla seniorów z gminy Brzeg Dolny w trakcie pandemii. Rozmowa z Beatą Sokolską – kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na covid-19 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od 20 października uruchomiło program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?

Założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, są takie, by ograniczyć konieczność przemieszczania się i umożliwić unikanie zatłoczonych miejsc przez osoby powyżej 70. roku życia, które – jak wskazują statystyki – są najbardziej narażone na skutki zarażenia covid-19.
Dzwoniąc na numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogą poprosić o pomoc. Chodzi m.in. o zakupy spożywcze, zakup artykułów higienicznych, które finansuje senior, ale także wizyty u lekarza czy wyprowadzenie psa. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. GOPS wskaże pracownika, który zajmie się bezpośrednio pomocą dla konkretnej osoby w wieku 70+.
Nie jest to tak, jak sądzą niektórzy, że gmina czy wyznaczona instytucja będzie tworzyła bazę danych osób powyżej 70. roku życia i dzwoniła szukając osób potrzebujących pomocy. Byłoby to naruszenie przepisów prawa (RODO), a także spokoju tych osób, które nie zawsze życzą sobie, by je niepokojono. Pamiętajmy, że wiele osób powyżej 70. roku życia jest nadal na tyle sprawna, by samemu robić sobie zakupy, pójść do lekarza czy apteki. Chcą one zachować chociaż taki przejaw codziennej aktywności, która również jest ważna dla zdrowia i ogólnego samopoczucia i nierzadko jest jedyną okazją do wyjścia „na powietrze”, tym bardziej, że obowiązują godziny dla seniora. Ponadto wiele osób powyżej 70. roku życia pozostaje w otoczeniu rodziny, mieszkającej razem z nimi bądź nie, która to rodzina troszczy się o swoich najbliższych. Nie bez znaczenia jest również pomoc sąsiedzka i zwykła ludzka życzliwość.

Jeżeli osoba po 70. roku życia chciałyby skorzystać z takiej pomocy, to do kogo ma się bezpośrednio zwrócić?

Osoby po 70. roku życia mogą dzwonić na podany wyżej numer lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. Po rozpoznaniu potrzeb takiej osoby ośrodek podejmuje stosowne działania, tak jak to było przy pierwszej fali pandemii. Najczęściej pomagamy w zakupach, które seniorzy sami finansują, za pomocą pracowników ośrodka bądź wolontariuszy i tutaj podziękowania należą się pani Mai i jej inicjatywie pn. „Widzialna Ręka”, skupiającej wolontariuszy. Możemy również liczyć na wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej, ale dotąd nie było potrzeby z niego korzystać.

Czy do tej pory mieliście Państwo dużo zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy z Programu „Wspieraj Seniora” i jak ten program funkcjonuje w porównaniu do tego, który został uruchomiony na wiosnę tego roku?

Obecnie nie mamy masowych zgłoszeń. GOPS ma dobre rozeznanie w sytuacji osób starszych, samotnych i schorowanych czy niepełnosprawnych, które pozostają w obszarze pomocy społecznej niezależnie od pandemii, korzystając m.in. z usług opiekuńczych. Są to 44 osoby, w większości powyżej 70. roku życia. Są również osoby korzystające z innych form wsparcia, np. pomocy w zakupie leków, opału itp.
Jako pomoc społeczna reagujemy na każdą, także anonimową informację na temat potrzeb osób i rodzin, niezależnie od wieku tych osób jak i czasu, w którym to się dzieje. W ostatnim czasie nasilił się problem osób, które cierpią na zaburzenia psychiczne i z tego powodu mogą być uciążliwe dla sąsiadów, którzy oczekują natychmiastowej reakcji ze strony instytucji, w tym ze strony ośrodka. Są to bardzo delikatne i trudne sytuacje. Osoby te nie tracą swojej podmiotowości, jak również praw, nie można po prostu wpaść i zabrać ich nie wiadomo dokąd. Można jedynie ich zachęcać do współpracy, podjęcia leczenia, a jeśli to nie skutkuje, sprawę kieruje się do sądu, który jako jedyny organ może orzec o umieszczeniu w szpitalu bądź w całodobowej placówce typu DPS. Niestety jest to zazwyczaj długi i skomplikowany proces.

sj

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Tel. 71 319 56 62
E-mail: gops@brzegdolny.pl

Polecamy