Dofinansowanie szkolnych programów edukacyjnych

Komisja oświaty rozpatrywała wnioski dotyczące przydziału środków finansowych na realizację szkolnych programów edukacyjnych w Gminie Brzeg Dolny. Zaopiniowano programy edukacyjne i zaproponowano kwoty dofinansowań ich realizacji. Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowano zaproponowane dofinansowania.

Członkowie komisji wnikliwie przyjrzeli się wszystkim projektom zaproponowanym przez placówki oświatowe. Łączna kwota dofinansowania szkolnych programów edukacyjnych na rok 2020 wyniosła 22 tys. 500 zł. O dofinansowanie programów wnioskowały:

ZSP Nr 1 w Brzegu Dolnym

ZSP Nr 2 w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowej w Pogalewie Wielkim

Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego

ZSZ w Brzegu Dolnym

Przedszkole Nr 1 w Brzegu Dolnym

Przedszkole Nr 4 w Brzegu Dolnym

Polecamy