Do szkoły czy do przedszkola?

Zebranie Rodziców dzieci grup przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 na os. Fabrycznym przyniosła wiele kontrowersji i gorzkich słów. Celem spotkania było przedstawienie przez dyrekcję szkoły zasad rekrutacji dzieci pięcioletnich do oddziałów przedszkolnych i pokazanie warunków, jakimi dysponuje szkoła.

Rodzice dowiedzieli się, że podczas wakacji szkoła ma przejść zaplanowany wcześniej na ten rok remont pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze, które zostaną przystosowane dla grup przedszkolnych.
Ze strony rodziców i opiekunów padło kilka propozycji powiększenia powierzchni Przedszkola nr 1. Przypomnijmy, że w budynku przedszkola powstała sala taneczna, gdzie odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci oraz Galeria Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. Galeria Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury, dzięki sporym nakładom finansowym gminy, została przygotowana do organizacji profesjonalnych wystaw. Powierzchnia wystawiennicza przynajmniej raz w miesiącu wykorzystywana do organizacji wernisaży oraz wystaw, a trzy razy w tygodniu odbywają się w niej warsztaty plastyczne dla dzieci.

Do tej pory nie brakowało miejsc w przedszkolach, dlatego na prośbę rodziców gmina stworzyła system opieki nad małymi dziećmi od 1 do 2.5 roku życia. W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, które weszła w życie miesiąc temu, do przedszkoli można przyjąć tyle nowych młodszych dzieci, ile odejdzie starszych.

Wszystkie szkoły w Brzegu Dolnym przygotowały ofertę edukacyjną i są przygotowane na przyjęcie dzieci pięcioletnich do swoich oddziałów szkolnych. Szkoły już przeprowadzają proces rekrutacji. Organizowane są spotkania z rodzicami w celu zapoznania ich z ofertami edukacyjnymi szkół oraz warunkami, jakimi dysponuje dana placówka. Rekrutacja potrwa do 31 marca.

Polecamy