Czas podsumowań

Podsumowanie-roku

Zarząd Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu Dolnym podsumował we wtorek swoją działalność w 2020 roku.

Podczas posiedzenia, w którym uczestniczył zastępca burmistrza Artur Michałek, przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu za ubiegły rok.
Sprawozdanie finansowe dotyczyło przede wszystkim realizacji założeń preliminarza budżetowego, który ze względu na czasowe zawieszenie związku, został zrealizowany jedynie w 20 procentach.

W sprawozdaniu z działalności Prezydium Zarządu wskazano wydarzenia zorganizowane przez Związek lub organizowane z jego udziałem, na przykład przygotowanie przedstawienia pt. „Czerwony
Kapturek” przez zespół teatralny w reżyserii Wiesławy Bączek, wyjazdu do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Skrzypek na dachu”, zorganizowanie turnusów wczasowych w Grzybowie i Międzywodziu oraz wycieczki do sanktuarium na Górze św. Anny i muzeów sztuki sakralnej w Ligocie Małej. W realizacji wielu zaplanowanych zadań przeszkodziła epidemia koronawirusa, która doprowadziła do zawieszenia działalności związku.
Z dużą dozą optymizmu o planach związku na obecny rok wypowiadał się jego prezes Ryszard Bubółka:
– Mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli nam na wznowienie działalności i realizację zadań statutowych w zakresie organizacji spotkań integracyjnych i tematycznych, wycieczek oraz wczasów.

wm

Polecamy