Były burmistrz przeszedł na emeryturę

Dziś, po prawie 30 latach pracy, na emeryturę przeszedł Stanisław Jastrzębski wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego oraz burmistrz gminy Brzeg Dolny.

Stanisław Jastrzębski pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczął w 1991 r. jako kierownik referatu inwestycyjnego. W 1997 r. został zastępcą burmistrza Aleksandra Marka Skorupy a od 2008 roku przez 10 lat pełnił funkcję burmistrza Brzegu Dolnego. Podziękowania za wieloletnią współpracę i służbę na rzecz miasta, a także gratulacje z okazji przejścia na emeryturę przekazali najbliżsi współpracownicy oraz obecny burmistrz Paweł Pirek.

Polecamy