Budżet powiatu na 2018 rok przyjęty

Głównymi tematami poruszonymi na kontynuacji 42. sesji rady powiatu wołowskiego były informacje na temat bieżącej działalności spółki Powiatowe Centrum Medyczne za rok 2017 oraz uchwalenie budżetu powiatu wołowskiego na roku 2018.
Obrady rozpoczęły się prezentacją lokalnej strategii rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020, którą przygotowała Justyna Tracichleb w ramach inicjatywy „Lider”.
Później pojawił się temat powiatowej służby zdrowia. Głos zabrali pracownicy PCM.
Na wniosek przewodniczącej komisji zdrowia i polityki społecznej Elżbiety Berezy, prezes Powiatowego Centrum Medycznego, Ilona Zmarlak przedstawiła opis działalności spółki, m.in. mówiła o wykonanych do tej pory remontach i o zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego. Mimo złożonego raportu z inwestycji podjętych przez prezes Powiatowego Centrum Medycznego, radnych zaniepokoiła jednak trudna sytuacja pracowników oraz ich wynagrodzeń. Prezes spółki PCM tłumaczyła trudną sytuację wynagrodzeń fizjoterapeutów, rehabilitantów, pracowników rtg, laborantów czy diagnostyków ustawą, wedle której istotą sprawy jest wskazanie pewnych poziomów wynagrodzeń, do których powinno się dotrzeć proporcjonalnie rok po roku.

Druga część obrad dotyczyła tematu, który wywołał niemałe emocje podczas ostatniej sesji rady powiatu. Zdania w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, były nadal podzielone. Projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2030 wraz z autopoprawkami zostały przedstawione radnym, którzy mieli również do dyspozycji opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
Budżet, który zakłada przede wszystkim rozbudowę infrastruktury, wzbudził sporo wątpliwości radnych z opozycji, którzy obawiali się o kondycję oświaty, oraz zadłużenie w jakie może popaść powiat.
Ostatecznie przy 8 głosach „za” i 8 głosach wstrzymujących się w głosowaniu imiennym uchwalono budżet powiatu wołowskiego na rok 2018.

Polecamy