Brzeg Dolny w pierwszej setce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego

Ranking-Ffinansowy-Brzeg-Dolny

W czerwcu zostały ogłoszone wyniki 3. edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Gmina Brzeg Dolny zajęła w nim mocne 97. miejsce wśród 628 gmin miejsko-wiejskich.

Tworzący ranking pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie badali kondycję finansową prawie 2800 jednostek samorządu terytorialnego: 1547 gmin wiejskich, 628 gmin miejsko-wiejskich, 235 gmin miejskich, 66 miast na prawach powiatu oraz 314 powiatów ziemskich. Swoje badania prowadzili uwzględniając dane z 2019 r., uzyskane z Regionalnych Izb Obrachunkowych.
W konstrukcji rankingu zastosowano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej gmin i powiatów, takich jak.: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących jednostki samorządu terytorialnego.

– Bardzo mnie cieszy wysoka pozycja gminy Brzeg Dolny w zaprezentowanym zestawieniu, tym bardziej, że ranking bazuje na suchych ekonomicznych wskaźnikach i nie ma w nim miejsca na polityczne sympatie lub antypatie. Wierzę, że dobra kondycja finansowa Brzegu Dolnego będzie przyciągała do naszej gminy nowych inwestorów i stworzy nam szansę na jeszcze szybszy rozwój – podsumowuje wyniki Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek, który jednocześnie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z trwającego od kilku miesięcy stanu epidemii:
– Miejsce w pierwszej setce rankingu świadczy o racjonalnym gospodarowaniu środkami i prawidłowej od lat konstrukcji budżetu naszej gminy, o właściwym, zrównoważonym poziomie wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych i zadłużenia w stosunku do dochodów. Trzeba jednak podkreślić, iż ranking powstał w oparciu o dane z 2019 roku. Obecnie, podobnie jak niemal wszyscy polscy samorządowcy, martwimy się, żeby problemy spowodowane pandemią COVID-19 nie zaburzyły naszej konstrukcji budżetu. Dlatego już teraz, wyprzedzająco podejmujemy pewne działania organizacyjne i finansowe, które w przyszłości pozwolą nam uniknąć zaskoczenia negatywnymi skutkami pandemii, szczególnie w zakresie dochodów gminy – dodaje burmistrz.

Dla porównania, sąsiednie gminy Środa Śląska i Wołów zajęły w zestawieniu odpowiednio 178. i 327. miejsce. Powiat wołowski został sklasyfikowany na 271. pozycji wśród 314 powiatów ziemskich.

wm

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019
Więcej o rankingu można przeczytać na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.

Polecamy