Brzeg Dolny – Samorząd Promujący Zdrowie

Gmina Brzeg Dolny otrzymała Certyfikat Samorząd Promujący Zdrowie za efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej. Brzeg Dolny otrzymał także Certyfikat Nadzwyczajny „Grand Quality” za najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich podmiotów certyfikowanych w konkursie. 7 września wyróżnienie odebrali burmistrz Paweł Pirek wraz z sekretarz Katarzyną Zagórską . To zasługa mieszkańców Gminy Brzeg Dolny, którzy korzystają z programów profilaktycznych oraz korzystają z naszych obiektów sportowych i prowadzą aktywny tryb życia.

 

Polecamy