Biblioteka w nowoczesnym obiekcie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym otrzyma dofinansowanie na wyposażenie nowego budynku w kwocie 776.799 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Wnętrze nowego obiektu będzie funkcjonalne i nowoczesne, co pozwoli na realizację projektów edukacyjnych i kulturalnych.

Wnętrze biblioteki będzie otwartą przestrzenią podzieloną funkcjonalnymi meblami na kilka stref:  gier, zabaw, nauki i spotkań z salą wielofunkcyjną oraz wypożyczalnią, strefą informacyjną i relaksu, strefą komputerową i wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży. Jak informuje Bogusława Aleksandrowicz, dyrektor Biblioteki, w nowym obiekcie zostanie uruchomiony nowoczesny proces udostępniania zbiorów. Użytkownicy będą mieli swobodny dostęp do internetu w celach edukacyjnych oraz katalogu bibliotecznego. Będzie też tradycyjna czytelnia z możliwością korzystania z e-czasopism. Obiekt zostanie wyposażony w multimedialną infrastrukturę edukacyjną – podłogę interaktywną, ekrany interaktywne i tablicę.
– Dzięki wyposażeniu placówki w innowacyjny sprzęt i oprogramowanie różne grupy użytkowników będą mogły korzystać z ciekawych zajęć i warsztatów edukacyjnych, w tym np. podnoszących kompetencje informatyczne lokalnej społeczności – dodaje Bogusława Aleksandrowicz.

Specjalna oferta wykorzystania nowych technologii dla promocji czytelnictwa zostanie przygotowana dla dzieci. Zaplanowano zajęcia z wykorzystaniem tabletów, drukarki 3D, konsoli i komputerów.
– Biblioteka będzie przestrzenią umożliwiającą organizację ciekawych projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz ma służyć szerokiemu dostępowi do informacji i z tego bardzo się cieszę – mówi B. Aleksandrowicz.

Polecamy