Bezpłatny Kurs Języka Angielskiego

Centrum Nauczania Języków Obcych Norton I Piotr Robert Szmigiel zaprasza na bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób w wieku od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podniesienia kompetencji językowych. Projekt realizowany jest pod nazwą:

„Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach – mieszkańców powiatów o wysokiej stopie bezrobocia Dolnego Śląska”

Termin rekrutacji:
1.10.2017 – 31.03.2018

Terminy szkolenia:
ok. 6 – 7 miesięcy na terenie powiatu, w dni powszednie, 2 razy w tygodniu po 3 godziny dydaktyczne.

Spotkanie rekrutacyjne:
16.11.2017 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie, ul. Trzebnica 14 (sala nr 35)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.norton.edu.pl

Polecamy