Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzeg Dolny

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, zostało wybrane realizatorem GMINNEGO PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA OSÓB POWYŻEJ 50 r. ż. W GMINIE BRZEG DOLNY, W 2021 ROKU.

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przeciwko pneumokokom przez lekarza i pielęgniarkę. Szczepienia skierowane są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników.

Do Programu kwalifikowane będą osoby w wieku  50+ zameldowane na terenie gminy Brzeg Dolny spełniające poniższe kryteria:

  • nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
  • zameldowane na pobyt stały  na terenie gminy Brzeg Dolny lub zamieszkałe z zamiarem stałego pobytu (potwierdzenie przez Burmistrza),
  • osoby, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka jak: cukrzyca, POCHP, choroby krążeniowo-naczyniowe (wymagane potwierdzenia stanu zdrowia – zaświadczenie
    od lekarza prowadzącego, karta informacyjna leczenia szpitalnego),
  • stan zdrowia pozwalający na szczepienie,
  • wyrażenie zgody na szczepienie,
  • osoby wcześniej zaszczepione są wyłączone z programu.

Zgodnie z umową zaszczepionych w 2021 roku zostanie tylko 336 osób.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrowanie się TYLKO i wyłącznie telefonicznie
w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28, tel. 71 380 53 96, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00.

Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, telefon kontaktowy.
Rejestracja do programu potrwa do dnia 15.09.2021r. (środa). Szczepienie zostanie przeprowadzone w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28 w reżimie sanitarnym w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Program szczepień profilaktycznych jest w całości realizowany z budżetu Gminy Brzeg Dolny

Dokładne terminy szczepienia zostaną podane po zakończeniu rejestracji, w odrębnym komunikacie.

Polecamy