Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Brzeg Dolny w roku 2020

syringe-5057119_1280

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, zostało wybrane realizatorem GMINNEGO PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM DLA OSÓB POWYŻEJ 50 r. ż. W GMINIE BRZEG DOLNY, W 2020 ROKU.

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przeciwko pneumokokom przez lekarza i pielęgniarkę. Szczepienia skierowane są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników:

Do Programu kwalifikowane będą osoby w wieku 50+ zameldowane na terenie gminy Brzeg Dolny spełniające poniższe kryteria:

  • nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
  • zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Brzeg Dolny lub zamieszkałe z zamiarem stałego pobytu (potwierdzenie przez Burmistrza),
  • osoby, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka jak: cukrzyca, POCHP, choroby krążeniowo-naczyniowe (wymagane potwierdzenia stanu zdrowia – zaświadczenie od lekarza prowadzącego, karta informacyjna leczenia szpitalnego),
  • stan zdrowia pozwalający na szczepienie,
  • wyrażenie zgody na szczepienie,
  • osoby wcześniej zaszczepione są wyłączone z programu.

Zgodnie z umową zaszczepionych w 2020 roku zostanie tylko 360 osób.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrowanie się TYLKO i wyłącznie telefonicznie w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28, tel. 71 380 53 96, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00.

Podczas rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, telefon kontaktowy.
Rejestracja do programu potrwa do dnia 16.10.2020r. (piątek). Szczepienie zostanie przeprowadzone w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28 w reżimie sanitarnym w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Program szczepień profilaktycznych jest w całości realizowany z budżetu gminy Brzeg Dolny. Dokładne terminy szczepienia zostaną podane po zakończeniu rejestracji w odrębnym komunikacie.

Polecamy