Bezpłatne szczepienia przeciw grypie w gminie Brzeg Dolny w 2021 roku

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia i są emerytami lub rencistami, do skorzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej.

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przeciw grypie przez lekarza lub pielęgniarkę. Szczepienia skierowano są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrowanie się TYLKO telefonicznie w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28, tel. 71 380 53 96 od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00, lub w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29 tel. 71 319 51 17.

Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania i wiek. Rejestracja do programu potrwa do dnia 22 października 2021 roku (piątek). Szczepienie zostanie przeprowadzone w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, aleje Jerozolimskie 28. Dokładna data zostanie podana w odrębnym komunikacie.  Na szczepienie należy zgłosić się z dowodem osobistym lub legitymacją emeryta lub rencisty.

Program szczepień profilaktycznych jest w całości realizowany z budżetu gminy Brzeg Dolny.

  1. Kto może skorzystać z programu bezpłatnych szczepień?

Emeryt lub rencista, który ukończył 60. rok życia i jest na stałe zameldowany na terenie gminy Brzeg Dolny.

  1. Do kiedy i jak można zapisać się do programu bezpłatnych szczepień?

Zapisy do dnia 22 października 2021 roku (piątek)  tylko telefonicznie w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28 w Brzegu Dolnym, tel. 71 380 53 96 od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00, w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, tel. 71 3195 117. Podczas rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres stałego zameldowania, wiek i telefon kontaktowy.

  1. Gdzie będą przeprowadzone szczepienia?

Szczepienia odbędą się w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28 w reżimie sanitarnym w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

  1. Jakie dokumenty należy okazać podczas szczepienia?

Dowód osobisty oraz legitymacja rencisty lub emeryta.

  1. Kiedy zostaną przeprowadzone szczepienia?

Szczepienia odbędą się z chwilą dostępności szczepionki na rynku.

Jeśli tylko szczepionka będzie dostępna, informacja o terminach szczepienia pojawi się niezwłocznie.

Polecamy