Bezpłatna pomoc prawna w formie zdalnej

Starosta Wołowski informuje o zawieszeniu stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu wołowskiego od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania, znajdujących się w:

  1. Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
  2. GOPS w Brzegu Dolnym, ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny
  3. PCE i PPP w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

Od 1 stycznia 2021 roku do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wołowskiego działają w formie zdalnej a pomoc świadczona jest przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z harmonogramem pracy punktów. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się, po wcześniejszym umówieniu terminu rozmowy pod numerem tel. 71 380 59 01, 71 380 59 08 lub za pośrednictwem maila: starostwo@powiatwolowski.pl

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzić będzie organizacja pozarządowa pn. Fundacja w służbie Wsi z siedzibą we Wrocławiu.

Polecamy