Bądź widoczny – noś odblaski

Szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne, a poza terenem zabudowanym ograniczona widoczność powodują, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Wielu rowerzystów i pieszych porusza się po drodze w ciemnych ubraniach, które dla innych użytkowników drogi są niewidoczne. Tu przy okazji warto wspomnieć o stosowaniu  elementów odblaskowych, które niewątpliwie zwiększają nasze bezpieczeństwo.

W okresie jesiennym i zimowym mundurowi organizują wiele akcji prewencyjnych, mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
Policja przypomina, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Policjanci zachęcają do korzystania z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym. Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem zaledwie z  odległości około 30 metrów, natomiast pieszy mający na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczny nawet z odległości 150 metrów.

Przypominamy, że za brak elementu odblaskowego przy poruszaniu  się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, grozi mandat do 100 złotych.

Polecamy