„Autyzm obok nas” – Niebieski Tydzień dla Autyzmu

Światowy Dzień Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu.
W Szkole Podstawowej nr 6 od 4 do 11 kwietnia trwa „Niebieski Tydzień dla Autyzmu”, w którym bierze udział cała szkolna społeczność. „Niebieski Tydzień” w szkole rozpoczęło spotkanie z posłem Sławomirem Piechotą, który wygłosił prelekcję na temat Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.
Takie spotkania, w których bierze udział młodzież są bardzo ważne. Nie tylko poznają oni w jaki sposób funkcjonują w społeczeństwie osoby niepełnosprawne, ale również dowiadują się jak zmienia się prawo, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.

W szkole prowadzonych będzie szereg działań, aby młodzież mogła dowiedzieć się więcej na temat autyzmu. Zorganizowany zostanie m.in. konkurs dla klas 4-7 oraz II klasy gimnazjum na najciekawszą gazetkę klasową pt. „Autyzm obok nas” oraz Niebieski Kiermasz z niebieskimi ciastami, ciasteczkami i mufinkami.
W szkole odbędą się też zajęcia warsztatowe a w DOK projekcja filmu „Życie animowane” . Dodatkowo udekorowana została szkoła a w bibliotece udostępniono książki mówiące o autyźmie.

Polecamy