Apel z okazji Dnia Nauczyciela w SP 1

Uroczysty apel z okazji „Dnia Nauczyciela” odbył się w piątek w Szkole Podstawowej nr 1. To radosny dzień pełen uśmiechów i ciepłych słów do wychowawców. To czas podziękowań za trud wychowania. Życzenia dla nauczycieli skierowała przewodnicząca Rady Rodziców. Zaproszona na uroczystość Krystyna Adaśko – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – przekazała na ręce dyrektor szkoły życzenia i kwiaty.

Dyrektor szkoły Katarzyna Barylak w tym roku nagrodziła trójkę nauczycieli – Małgorzatę Kosińską, Karolina Jaworska, Milena Dąbrowska-Mol, pedagoga Anitę Dudek oraz pracowników szkoły – Teresę Dobis i Zofię Kuśmierczyk.

Polecamy