Apel Komendanta Policji do mieszkańców

Palił się garaż

Mając na uwadze odnotowane na terenie naszego powiatu, ale też powiatów ościennych przypadki przestępstwa, w których ofiarą były osoby starsze, policja zwraca się z apelem do wszystkich osób starszych, samotnie zamieszkujących, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wpuszczania do domu osób podających się za pracowników różnych instytucji jak również telefonujących i podających się za członków naszej rodziny, krewnych, czy policjantów.

Apel do mieszkańców

Polecamy