Aktywne półkolonie w ZSP nr 1

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brzegu Dolnym zostały zorganizowane półkolonie dla uczniów klas 4-6, które rozpoczęły się 4 stycznia i będą trwać do 15 stycznia. Zajęcia odbywają się w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach w grupach maksymalnie do 12 uczniów.

Głównym cele półkolonii jest zapewnienie dzieciom szeregu możliwości aktywnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy półkolonii rozwijają swoje zainteresowania oraz rozbudzają nowe pasje poprzez udział w różnych warsztatach, jak kulinarne czy plastyczne, a także podczas eksperymentów naukowych. Bardzo dużo emocji przysporzyły dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu. Podczas pieszych wycieczek miały możliwość poznania zwierząt z gospodarstwa domowego i obcowania z nimi, co wzbogaciło młodych ludzi o nowe doświadczenie i dało im wiele radości.

Dzieci z półkolonii miały również możliwość uczestniczyć w grach i zabawach sportowych, w czasie których przestrzegały zasad zdrowej rywalizacji, współdziałały ze sobą oraz rozwijały sprawność fizyczną. Warsztaty twórcze organizowane podczas ferii wpłynęły w znaczący sposób na rozwój wyobraźni wśród uczestników półkolonii. Pozwoliły uwierzyć dzieciom we własne możliwości i zdolności, co sprawiło, że nawet osoby nieśmiałe wzmocniły swoje poczucie wartości.

Cieszymy się ze wspólnie spędzonego czasu, który był dla uczestników półkolonii alternatywą na siedzenia w domu. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu i będziemy się bawić równie dobrze.

Wychowawcy półkolonii: Agnieszka Ł. Bobrowska i Katarzyna Styczeń

 

Polecamy