„Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”- 1.miejsce Gminy Brzeg Dolny

Kultura fizyczna i sport stanowią zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Zadaniem własnym samorządów terytorialnych, obok innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury fizycznej na swoim terenie działania. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na dofinansowanie zadań związanych z aktywnością ruchową ogółu społeczności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Dziennik Gazeta Prawna po raz drugi w tym roku opracował ranking „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”, wyłonione i nagrodzone zostały samorządy wyróżniające się w tym zakresie dużą aktywnością.

Gmina Brzeg Dolny w grupie gmin miejsko-wiejskich zajęła w rankingu pierwsze miejsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 października w Kielcach.
Gminę Brzeg Dolny reprezentował zastępca burmistrza Paweł Pirek.

Polecamy