50-lecie Koła Łowieckiego „Daniel” z Wołowa

Uroczyste nadanie sztandaru, koncert zespołu muzyki myśliwskiej, prezentacja przebiegu współpracy ze szkołami i biesiada – Koło Łowieckie „Daniel” 2 czerwca świętowało Jubileusz 50-lecia w świetlicy wiejskiej w Mojęcicach. Koło od 16 lat współpracuje ze Szkołą Podstawową w Pogalewie Wielkim i gminą Brzeg Dolny.

Sztandar stanowi najgodniejszy znak duchowej więzi, jedności i prawości polskiego łowiectwa. Dzięki licznym ofiarodawcom symbol jednoczący łowczych został uroczyście przekazany prezesowi Dariuszowi Kuleszy. Sztandar będzie prezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu Koła Łowieckiego „Daniel”.

„Przekazujemy ten sztandar, jako symbol pięknych idei oraz znak Waszej koleżeńskiej i organizacyjnej wspólnoty. Działając i polując pod nim, bądźcie wierni wyobrażeniom na tym sztandarze ujętym i kultywujcie najlepsze tradycje naszych przodków. Noście ten sztandar wysoko.” – tymi słowami Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Jacek Seniów zwrócił się do łowczych zgromadzonych na uroczystości.

Samorząd Dolnobrzeski reprezentował zastępca Burmistrza Paweł Pirek, który wbił gwóźdź pamiątkowy w drzewiec sztandaru oraz złożył pamiątkowy podpis. Wiceprezes oraz koordynator ds. współpracy ze środowiskiem Koła Łowieckiego „Daniel” z Wołowa Zbigniew Pawlus podkreślił bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi. Gmina Brzeg Dolny jest związana z Kołem poprzez Szkołę Podstawową w Pogalewie Wielkim, która od 16 lat współpracuje w ramach programu „Ożywić Pola” i jest najlepsza wśród najlepszych. W ramach tego programu zakładane są remizy śródpolne, sadzone drzewa i krzewy, dokarmiana jest zwierzyna, zbierana kukurydza i inna karma, organizowane są wycieczki, wystawy i konkursy. Koordynatorki tego programu Beata Tłuczek z Pogalewa Wielkiego oraz Edyta Micewicz ze Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej omówiły działania, które zostały wspólnie zrealizowane.

– Współpraca z młodzieżą może być wzorem do naśladowania – powiedział Zbigniew Pawlus.

W nagrodę za osiągane wyniki gmina Brzeg Dolny sfinansowała kupno 75 kuropatw i 25 bażantów, które zostały wypuszczone na naszym terenie.

– Bardzo cenię działalność Koła Łowieckiego „Daniel” z Wołowa, a szczególnie doceniam działalność edukacyjną i ekologiczną, która z powodzeniem i dużymi sukcesami jest prowadzona w Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim – powiedział zastępca Burmistrza Paweł Pirek.

Goście zobaczyli wystawę prac plastycznych wykonanych przez dzieci oraz wysłuchali koncertu zespołu muzyki myśliwskiej z Wrocławia. Uroczysta gala zakończyła się biesiadą myśliwską.

Polecamy