45.Sesja Rady Powiatu

XLV sesja Rady Powiatu Wołowskiego została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek starosty Macieja Nejmana. Głównym jej tematem było przyjęcie przez radę budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Na poprzedniej sesji radni opozycji zmusili starostę do rozmów i wprowadzenia zmian. Starosta nie do końca poszedł na ustępstwa, ale zrobił niewielki ukłon w stronę opozycji, wprowadzając kosmetyczne zmiany zgodnie z sugestią radnego Marka Cukrowskiego. Chodziło m.in. o dodatkową siłownię plenerową na terenie Brzegu Dolnego i rozpoczęcie prac projektowych na drodze powiatowej od Godzięcina do granicy gminy w kierunku Skokowej.

Radni opozycji zażądali krótkiej przerwy by uzgodnić wspólne stanowisko. Radny Marek Gajos, który domagał się aby starosta przedstawił kolejność planowanych inwestycji drogowych, nie otrzymał zadowalającej odpowiedzi. Dlatego podczas głosowania postanowił wstrzymać się od głosu.
8 „za” budżetem i 8 głosów „wstrzymujących się” spowodowało przyjęcie budżetu. Rada w ten sam sposób przegłosowała uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej.
Przeciągnięcie o dziesięć dni przyjęcia zmian w budżecie spowodowało pewne konsekwencje. Starosta musi złożyć zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.
Czy sprawa będzie miała dalszy bieg? Powątpiewa w to radny Marek Gajos.

Tak jak na sesji Rady Miejskiej, tak i podczas sesji Rady Powiatu pytano o porozumienie uzyskane przez wspólników Powiatowego Centrum Medycznego.

Polecamy