41. Sesja Rady Powiatu Wołowskiego

41. Sesja Rady Powiatu Wołowskiego poświęcona została przede wszystkim zmianom w budżecie powiatu na rok 2017, programowi ochrony środowiska w latach 2017-2020 oraz przekształceniu szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z założeniami reformy oświaty. Radni przyjęli również nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zatwierdzili nowe stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Dużą część sesji poświęcono programowi ochrony środowiska w latach 2017-2020 i jego oddziaływania na środowisko.
Chcemy żyć w czystym środowisku, jednak jest to coraz trudniejsze. Zanieczyszczenie środowiska to nie tylko sprawa oddziaływania na nie przemysłu, ale też na samych.

Duży pakiet uchwał oświatowych rozpoczęło sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w szkołach zarządzanych przez powiat. Dużo było inwestycji.
Rada przekształciła dotychczasowe szkoły w nowe szkoły zgodnie z założeniami reformy oświaty. Powstały nowe szkoły branżowe, nowe licea i nowe szkoły specjalne w ośrodkach w Brzegu Dolnym, Wołowie, Lubiążu i Godzięcinie.

W radzie powiatu zawiązał się nowy klub radnych, który tworzą Łukasz Ciołek, Marek Cukrowski, Anna Grzechowiak, Dorota Jaśkowska i Wioletta Krakowska. Do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęła informacja o jego utworzeniu.

Na szerszą relację z sesji zapraszamy w przyszłym tygodniu do naszego programu lokalnego i na stronę www.brzegdolny.pl

Polecamy