37.Sesja Rady Miejskiej

XXXVII sesja Rady Miejskiej miała w porządku 13 punktów. Radni uporali się z nimi w ciągu godziny. Bez uwag przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018, podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, a także w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce.
Rada – również bez dyskusji – przyjęła zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Radni mieli wiele pytań do burmistrza Stanisława Jastrzębskiego. Pytali m.in. o spotkania, w których wziął udział i o sytuację w spółce medycznej, w której gmina ma udziały. Na to ostatnie pytanie odpowiadał radca prawny Dominik Stefanko.
Radni pytali też o przełom do jakiego doszło podczas rozmów wspólników. Czy rzeczywiście do niego doszło?

Dyskusja potoczyła się w kierunku inwestycji – kto za co odpowiada, kto powinien łożyć pieniądze na naprawy i remonty, a kto ma budować nową salę chirurgiczną. Jak powiedział burmistrz rozmowy są bardzo trudne.

Radni pytali też o budowę domu komunalnego w rynku. Gmina od dwóch lat czeka na pozwolenie na budowę, by inwestycję rozpocząć. Starostwo Powiatowe do dziś nie wydało decyzji w tej sprawie.

Polecamy