34. Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesję Rady Miejskiej rozpoczęła uroczystość wręczenia najzdolniejszym absolwentom dolnobrzeskich szkół średnich stypendiów burmistrza Brzegu Dolnego. Będą je otrzymywać przez najbliższe 10 miesięcy. Przewodniczący Rady Miejskiej razem z burmistrzem wręczyli stypendia Weronice Bodek, Aleksandrze Sirant, Mateuszowi Gargule, Łukaszowi Gargule, Radosławowi Szymonowi i Viktorii Orzeł. Z uwagi na zajęcia na uczelniach w zastępstwie stypendia odebrali rodzice.

W dalszej części obrad radni zajęli się czterema uchwałami oświatowymi przekształcającymi szkoły podstawowe sześcioletnie w ośmioletnie.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dla właścicieli domów i mieszkań w 2018 roku podatek ten nie wzrośnie. Nie zostaną też podniesione opłaty za czynsz w mieszkaniach komunalnych oraz opłata „śmieciowa”. Gmina Brzeg Dolny, podobnie jak w latach poprzednich, dopłaci 1 zł do każdego metra wody i ścieków. Niewielka podwyżka czeka przedsiębiorców, którzy za swoje nieruchomości zapłacą ok. 2% więcej, niż w 2017 roku.

Gmina Brzeg Dolny udzieli Województwu Dolnośląskiemu dotacji celowej w wysokości ponad 40 tys. zł na dodatkowe pociągi, które będą kursowały na trasie Wrocław – Brzeg Dolny.

Na sesji powróciła sprawa „Ossolińczyka”. Kilka tygodni temu radni wysłali do starosty pismo, w którym pytali o dalsze funkcjonowanie szkoły. Od starosty otrzymali odpowiedź niesatysfakcjonującą.

Również sprawa służby zdrowia wraca jak bumerang pod obrady Rady Miejskiej. Radni chcieliby spotkać się z prezes PCM Iloną Zmarlak i starostą wołowskim Maciejem Nejmanem by porozmawiać na temat powiatowej służby zdrowia. Jednak jak na razie takiego spotkania nie udało się zorganizować.

Polecamy