3. Sesja Rady Miejskiej

20 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym odbyła się 3. Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad radni m.in. rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2018 rok i w sprawie budżetu na nowy 2019 rok, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2027 oraz w sprawie określenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego KH-S Rokita.

Ponadto radni rozpatrzyli uchwałę w sprawie zmiany uchwały, dotyczącej przyjęcia Programu Szczepień Profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom i przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2014 a także Programu Szczepień Profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie na lata 2014-2018.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci na lata 2019-2023.

Na sesji powrócił temat zlikwidowanego Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym. Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od byłych pracowników tej szkoły, z prośbą o podjęcie działań mających na celu odbudowę Liceum w Brzegu Dolnym.

Radni wystosowali apel do burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie przejęcia i prowadzenia przez gminę szkoły tj. Liceum Ogólnokształcącego im. J.M.Ossolińskiego.
W sprawie Liceum wystosowano również apel do starosty powiatu wołowskiego.

Radni podjęli dodatkowo uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Bonifikata będzie wynosić: 80% – wykup w 1 roku, 70% – wykup w 2 roku, 60% – wykup w 3 roku, 50% – wykup w 4 roku, 40% – wykup w 5 roku, 30% – wykup w 6 roku.

Przypominamy, że od listopada obrady radnych można oglądać na żywo na stronie www.transmisjaobrad.brzegdolny.pl

bk

Poniżej zamieszczamy przebieg całej sesji Rady Miejskiej.

Polecamy