24 lipca – Święto Policji

24 lipca – Święto Policji ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji

Polecamy