1,8 miliona na nowy żłobek

W środę 9 października w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizacje projektu „Dolnośląskie żłobki II. Dotację w kwocie 1,8 mln złotych odebrał Burmistrz Paweł Pirek. Z powiatu wołowskiego wsparcie otrzymały gminy Brzeg Dolny i Wińsko.  W ramach projektu powstanie żłobek z 30 miejscami dla najmłodszych.

Kolejne miejsca w oddziale żłobkowym dla maluchów mają umożliwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka. Tym samym razem z działającym już klubikiem dziecięcym gmina będzie dysponowała 60 miejscami dla dzieci poniżej 2,5 roku życia.  Na potrzeby żłobka zostaną przystosowane pomieszczenia znajdujące się w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Zwycięstwa. Nowy żłobek ruszy prawdopodobnie w kwietniu 2020 roku. Projekt gwarantuje finansowanie bieżącego funkcjonowania żłobka przez dwa lata. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont i przystosowanie pomieszczeń, opłacenie pobytu dzieci, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznej oraz pokrycie kosztów zatrudnienia personelu.

Polecamy