1,8 miliona na nowy żłobek

Dzisiaj podpisano umowę na utworzenie 30 miejsc opieki żłobkowej przy Przedszkolu nr 1 w Brzegu Dolnym w ramach Projektu Dolnośląskie żłobki II, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziś oficjalnie została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim województwa Dolnośląskiego.
Wartość dofinansowania wynosi 1 789 193,64 zł, natomiast wkład własny to 199 560 zł. Nowy żłobek ruszy prawdopodobnie w kwietniu 2020 roku. Projekt gwarantuje finansowanie bieżącego funkcjonowania żłobka przez dwa lata. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont i przystosowanie pomieszczeń, opłacenie pobytu dzieci, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów zatrudnienia personelu.

 

Polecamy