11 marca – Dzień Sołtysa

kwiaty

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z terenu gminy Brzeg Dolny składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i spełnienia zamierzeń w życiu osobistym oraz wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków. Jednocześnie pragniemy podziękować za trud Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Polecamy