Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Zwycięstwa w Brzegu Dolnym

Przepompownia ścieków przy ul. Zwycięstwa

Data rozpoczęcia: 1 grudnia 2005

Koszt całkowity: 411 622,47 PLN

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 270 969,28 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 140 653,19 PLN

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: 3 Rozwój lokalny

Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji

 

Opis:
W dniu 09.11.2005 roku Gmina Brzeg Dolny podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie w/w zadania w ramach.

Przedmiotem projektu była przebudowa istniejącej przepompowni ścieków komunalnych przy ulicy Zwycięstwa w Brzegu Dolnym, wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zakres obejmował przebudowę części technologicznej przepompowni, rozbiórkę ścian działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach nowej technologii przewidziano budowę nowego zbiornika retencyjnego (studni) z całkowitym pominięciem istniejących osadników. W ramach prac ogólnobudowlanych przewidziano przebudowę istniejącego budynku, tak aby dostosować go do nowych rozwiązań technologicznych oraz zmniejszyć jego potrzeby energetyczne i wprowadzić nowocześniejsze rozwiązania funkcjonalno-materiałowe.


Powrót >>