Modernizacja (przebudowa) przepompowni ścieków komunalnych przy ul. Ogrodowej w Brzegu Dolnym

Przepompownia ścieków przy ul. Ogrodowej

Data rozpoczęcia: 1 grudnia 2005

Koszt całkowity: 799 776,43 PLN

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 474 832,76  PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 324 943,67

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: 3 – Rozwój lokalny

Działanie: 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji

 

Opis:
W dniu 09.11.2005 roku Gmina Brzeg Dolny podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie w/w zadania. Przedmiotem projektu była modernizacja istniejącej przepompowni ścieków komunalnych, wraz z elementami zagospodarowania terenu. Projekt obejmował przebudowę części technologicznej przepompowni, termorenowację dachu i elewacji, wymianę stolarki, instalacji wewnętrznych. Ponadto wymieniono nawierzchnię na drodze dojazdowej do przepompowni. W ramach projektu przewidziano zachowanie istniejących rozwiązań przestrzennych zagospodarowania działki, a ograniczono się jedynie do zmian dotyczących technologii przepompowni ścieków.

Zmiany modernizacyjne części technologicznej objęły wymianę pomp, armatury i rurociągu wewnątrz pompowni oraz wymianę i zmianę trasy odcinka rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią a komorą spustu awaryjnego, a także budowę dodatkowego rurociągu tłocznego, omijającego przepompownię. Zastąpiono dotychczasowe 3 pompy suchobiegowe pompami zatapialnymi umieszczonymi w zbiorniku ściekowym. Praca pomp została w pełni zautomatyzowana (załączenie i wyłączenie pomp odbywa się automatycznie w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku).

Powrót >>