LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

LGD - Kraina Łęgów Odrzańskich

11.06.2019 r.

Drodzy „nadodrzanie”!
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Kulinarnym na „POTRAWY Z DZIKO ROSNĄCYMI ROŚLINAMI JADALNYMI”, który odbędzie się podczas Święta Łęgów Odrzańskich w Sadzie Owoce Lutyni w dniu 16.06.2019 r. Do konkursu należy zgłosić się do dnia 14.06.2019 r. drogą mailową lub telefonicznie, a potrawy należy dostarczyć w dniu imprezy na stoisko oznaczone KONKURS KULINARNY DO GODZ. 15.00 (uhonorowanie zwycięzców przewidziane na godz. 17.30).

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszeniowa oraz przykładowa lista roślin na stronie:

lgdodra.pl/wiadomosci/1207/konkurs-kulinarny-z-dziko-rosnacymi-roslinami-jadalnymi

 06.06.2019 r.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Czerwiec 2019

05.06.2019 r.

Na stronie lgdodra.pl są już umieszczone ogłoszenia o naborach, link do ogłoszeń:

lgdodra.pl/wiadomosci/1201/ogloszenie-naborow

Zachęcamy do zapoznania się z informacją oraz uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do aplikowania o środki w ramach w/w naborów:

lgdodra.pl/wiadomosci/1197/przypominamy-o-szkoleniach

Przypominamy również o doradztwie w terenie, grafik dyżurów czerwcowych również znajdziecie na naszej stronie:

lgdodra.pl/wiadomosci/1200/grafik-dyzurow-doradczych

22.05.2019 r.
Czas na nabory, czas na szkolenia…

Wkrótce ruszamy z kolejnymi naborami wniosków o przyznanie pomocy ze środków UE w ramach inicjatywy LEADER. Tym razem skupiamy się na przedsiębiorczości i rynkach zbytu w dwóch najważniejszych dla nas obszarach, czyli turystyce i marce lokalnej.
Na początek czerwca planowane jest ogłoszenie 4 naborów o przyznanie pomocy, w tym dwóch w ramach przedsięwzięcia I. „Turystyka na Szlaku Odry” na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz dwóch w ramach Przedsięwzięcia II. „Marka lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich” – na wsparcie współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz na rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Zapraszamy zatem szczególnie osoby i podmioty, które są zainteresowane szeroko pojętym sektorem turystycznym oraz obszarem produktów i usług lokalnych.

Planowany termin samych naborów to: 18.06-09.07.2019.
Na rozwój przedsiębiorczości w turystyce przeznaczamy ponad półtora miliona złotych, w tym 500 tys. na premie na założenie firmy (wysokość premii wynosi 100 tys. zł, brak wymogu wkładu własnego) oraz niewiele ponad milion złotych na dotacje na rozwój firmy – tu dofinansowanie wynosi max. 70% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie 300 tys. zł.
Na nabory z zakresu rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz współpracy między podmiotami gospodarczymi przeznaczamy po 100 tys. zł.
W związku z planowanymi naborami zapraszamy serdecznie na szkolenia.

Osoby fizyczne chcące utworzyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców pragnących rozwijać swoje firmy zapraszamy na spotkania, które odbędą się:
• 3 czerwca w biurze LGD w Prochowicach, godz. 15.30,
• 10 czerwca w Sali Kawiarnianej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury w Brzegu Dolnym, godz. 15.30,
• 17 czerwca w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, godz. 16.00.
Natomiast firmy czy osoby mające pomysł na partnerski projekt dot. rozwoju i promocji produktów i usług lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich lub tzw. krótkich łańcuchów dostaw przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży, bądź też mających pomysł na rozwijanie rynków zbytu tychże usług i produktów lokalnych (np. miejscowych producentów i rękodzielników), zapraszamy na szkolenia, które odbędą się:
• 6 czerwca w biurze LGD w Prochowicach, godz. 9.00,
• 19 czerwca w Urzędzie Gminy Malczyce – sala konferencyjna, godz. 13.00
Spotkania będą poświęcone przede wszystkim zasadom wypełniania wniosku ze szczególnym uwzględnieniem załączników oraz omówieniu biznesplanu (jeśli dotyczy). Na szkoleniach zwrócimy także uwagę na lokalne kryteria wyboru i kwestie formalno-techniczne związane ze składaniem wniosków.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne (509 347 189) lub mailowe (lgdodra@op.pl).

UWAGA: LGD nie zapewnia materiałów szkoleniowych w postaci wydrukowanych formularzy wniosków, biznesplanów, instrukcji itd. Prezentacja szkoleniowa zostanie zamieszczona na naszej stronie po szkoleniu. Każdy uczestnik szkolenia, jeśli uzna to za zasadne i potrzebne, powinien mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd. lub powyższe dokumenty w formie elektronicznej.

logotypy

 

06.05.2019 r.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Maj 2019

 

8.04.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram naborów:
http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1182/zaktualizowany-harmonogram-naborow

Harmonogram naborów wniosków – stan na marzec 2019 dostępny klikając w poniższy link
http://www.lgdodra.pl/media/attachments/harmonogram_nabory_marzec_2019_1.pdf

 

6.06.2018 r.

Kolejne nabory LGD

Lokalna Grupa Działania ogłosiła kolejne nabory wniosków o dotacje z unijnego programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, osoby chcące założyć własną firmę oraz lokalne samorządy.

3 z 5 ogłoszonych naborów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości – jeden skierowany jest do firm, które chcą rozwijać swoją działalność w sektorze turystyki (limit środków 900 tys. zł, dotacje do 300 tys. zł i 70% dofinansowania) , dwa pozostałe to tzw. premie na założenie własnej firmy: w przedsięwzięciu „Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich” (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne – tu wsparcie to 50 tys. zł) oraz przedsięwzięciu „Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich” – wsparcie 60 tys. zł, w tym przedsięwzięciu nie ma ukierunkowania na rodzaj podejmowanej działalności, jednak największe szansę będą miały osoby, które wybiorą usługi określone jako priorytetowe w lokalnej strategii rozwoju.

Ogłoszono także nabór na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz na wsparcie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Termin wszystkich naborów to 21 czerwca – 5 lipca.

Linki do ogłoszeń znajdują się pod tym adresem:
http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1114/nabory-wnioskow

natomiast terminy szkoleń tu:
http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1115/zapraszamy-na-szkolenia.

Przypominamy, że LGD udziela bezpłatnego doradztwa, m.in. w ramach dyżurów wyjazdowych.

1. NABÓR NR 1/2018 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia PI. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”

2. NABÓR NR 2/2018 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

3. NABÓR NR 3/2018 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

4. NABÓR NR 4/2018 – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach przedsięwzięcia II . MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

5. NABÓR NR 5/2018 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ w ramach przedsięwzięcia I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”

 

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i upowszechnieniem informacji wśród zainteresowanych osób/podmiotów.

 

Środki na stroje i instrumenty

Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich naborze na powierzenie tzw. grantów, które będą mogły być przeznaczone na zakup między innymi strojów czy instrumentów z.

6 czerwca LGD ogłosiła nabór nr 1/2018/G o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się  sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie zespołów ludowych (np. taneczne, śpiewacze, orkiestry), zespołów artystycznych oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 tys. zł a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań. Informacja o naborze oraz o przewidzianych szkoleniach znajduje się tu:

http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1116/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow

 

======================================================================

 

Bezpłatne doradztwo z Leadera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Przypominamy, że w każdym miesiącu można skorzystać z bezpłatnego doradztwa Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Doradztwo jest przeznaczone dla osób szukających źródeł dofinansowania dla swoich pomysłów, w tym np. na założenie czy rozwój firmy. Dyżury odbywają się w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym (Sala sesyjna) przy ul. Kolejowej 29.

LGD KŁO w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 ma do dyspozycji środki unijne np. na założenie lub rozwój firmy, rozwój infrastruktury turystycznej, projekty edukacyjne, a także na tak zwane granty na małe projekty społeczne. Pierwsze granty, zaplanowane na ten rok, będą dotyczyć wsparcia zespołów ludowych, artystycznych, rekonstrukcyjnych. Zapraszamy zatem do skorzystania z doradztwa. Aktualne grafiki dyżurów we wszystkich gminach LGD dostępne są na stronie:

http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/wnioskodawcy/doradztwo.

Poniżej zamieszczamy grafik na październik 2018.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Listopad 2018

 

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Październik 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Wrzesień 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Czerwiec 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Kwiecień 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Marzec 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Luty 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Styczeń 2018

Informacja prasowa – Pierwsze umowy podpisane – Grudzień 2017

Newsletter – Udzielone powoli wkraczają w fazę realizacji

Informacja prasowa – konkurs Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Grudzień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Październik 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Wrzesień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Sierpień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Czerwiec 2017

Rusza nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie X

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Kwiecień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Marzec 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Luty 2017

 

NEWSLETTER INFORMACYJNY Lokalnej Grupy Działania – 2/2018

NEWSLETTER INFORMACYJNY Lokalnej Grupy Działania – 1/2017

NEWSLETTER INFORMACYJNY Lokalnej Grupy Działania – 1/2016