LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

LGD - Kraina Łęgów Odrzańskich

21.10.2019 r.

Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019” to konkurs, którego celem jest docenienie ludzi i organizacji działających na rzecz rozwoju naszego regionu, własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców. Do konkursu można zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne, które zrealizowały swoje inicjatywy na terenie działania Krainy Łęgów Odrzańskich lub bezpośrednio przyczyniły się do realizacji inicjatyw, projektów, działań, których celem jest rozwój obszarów wiejskich i poprawa jakości życia mieszkańców w 2019 roku.

Organizacja, grupa lub osoba, która zwycięży otrzyma zaszczytny tytuł „Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019”, a także nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł. Pozostałe miejsca to nagrody w postaci bonu odpowiednio o wartości 300 i 100 zł.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 25 października 2019 osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.
3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron internetowych, na których ona się znajduje.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, Kartą zgłoszeniową, kryteriami oceny oraz deklaracją poufności:

Regulamin_inicjatywa_partnerstwa_2019
Załącznik nr 1-zgłoszenie-2019
zal_2_karta_oceny_inicjatywa_2019
zal_3_deklaracja_poufnosci_2019

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania również na stronie:
lgdodra.pl/2019/10/inicjatywa-partnerstwa-2019-2/

 

02.10.2019 r.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Październik 2019

Załącznik nr 1-zgłoszenie-2019

 

19.09.2019 r.

Jesień pod znakiem naborów !
Wakacje za nami, a więc czas do pracy! U nas jesień zapowiada się bardzo pracowicie – planujemy aż 10 naborów! Niemal z wszystkich obszarów tematycznych. Aktualnie jesteśmy w trakcie ustalania terminów naborów z Samorządem Województwa, wstępnie planujemy nabory na drugą połowę października 2019 r. Także zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz portali społecznościowych, gdzie znajdziecie najświeższe informacje o naborach.
A teraz a byście się nie pogubili, poniżej mała ściągawka dla kogo i na co przeznaczone będą środki w jesiennych naborach!

 Jesień pod znakiem naborów – INFORMACJA O NABORACH ZAPLANOWANYCH NA JESIEŃ 2019

 

11.06.2019 r.

Drodzy „nadodrzanie”!
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Kulinarnym na „POTRAWY Z DZIKO ROSNĄCYMI ROŚLINAMI JADALNYMI”, który odbędzie się podczas Święta Łęgów Odrzańskich w Sadzie Owoce Lutyni w dniu 16.06.2019 r. Do konkursu należy zgłosić się do dnia 14.06.2019 r. drogą mailową lub telefonicznie, a potrawy należy dostarczyć w dniu imprezy na stoisko oznaczone KONKURS KULINARNY DO GODZ. 15.00 (uhonorowanie zwycięzców przewidziane na godz. 17.30).

Szczegóły, regulamin, karta zgłoszeniowa oraz przykładowa lista roślin na stronie:

lgdodra.pl/wiadomosci/1207/konkurs-kulinarny-z-dziko-rosnacymi-roslinami-jadalnymi

 

 06.06.2019 r.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Czerwiec 2019

 

05.06.2019 r.

Na stronie lgdodra.pl są już umieszczone ogłoszenia o naborach, link do ogłoszeń:

lgdodra.pl/wiadomosci/1201/ogloszenie-naborow

Zachęcamy do zapoznania się z informacją oraz uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do aplikowania o środki w ramach w/w naborów:

lgdodra.pl/wiadomosci/1197/przypominamy-o-szkoleniach

Przypominamy również o doradztwie w terenie, grafik dyżurów czerwcowych również znajdziecie na naszej stronie:

lgdodra.pl/wiadomosci/1200/grafik-dyzurow-doradczych

 

 22.05.2019 r.
Czas na nabory, czas na szkolenia…

Wkrótce ruszamy z kolejnymi naborami wniosków o przyznanie pomocy ze środków UE w ramach inicjatywy LEADER. Tym razem skupiamy się na przedsiębiorczości i rynkach zbytu w dwóch najważniejszych dla nas obszarach, czyli turystyce i marce lokalnej.
Na początek czerwca planowane jest ogłoszenie 4 naborów o przyznanie pomocy, w tym dwóch w ramach przedsięwzięcia I. „Turystyka na Szlaku Odry” na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz dwóch w ramach Przedsięwzięcia II. „Marka lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich” – na wsparcie współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz na rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Zapraszamy zatem szczególnie osoby i podmioty, które są zainteresowane szeroko pojętym sektorem turystycznym oraz obszarem produktów i usług lokalnych.

Planowany termin samych naborów to: 18.06-09.07.2019.
Na rozwój przedsiębiorczości w turystyce przeznaczamy ponad półtora miliona złotych, w tym 500 tys. na premie na założenie firmy (wysokość premii wynosi 100 tys. zł, brak wymogu wkładu własnego) oraz niewiele ponad milion złotych na dotacje na rozwój firmy – tu dofinansowanie wynosi max. 70% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie 300 tys. zł.
Na nabory z zakresu rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych oraz współpracy między podmiotami gospodarczymi przeznaczamy po 100 tys. zł.
W związku z planowanymi naborami zapraszamy serdecznie na szkolenia.

Osoby fizyczne chcące utworzyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców pragnących rozwijać swoje firmy zapraszamy na spotkania, które odbędą się:
• 3 czerwca w biurze LGD w Prochowicach, godz. 15.30,
• 10 czerwca w Sali Kawiarnianej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury w Brzegu Dolnym, godz. 15.30,
• 17 czerwca w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, godz. 16.00.
Natomiast firmy czy osoby mające pomysł na partnerski projekt dot. rozwoju i promocji produktów i usług lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich lub tzw. krótkich łańcuchów dostaw przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży, bądź też mających pomysł na rozwijanie rynków zbytu tychże usług i produktów lokalnych (np. miejscowych producentów i rękodzielników), zapraszamy na szkolenia, które odbędą się:
• 6 czerwca w biurze LGD w Prochowicach, godz. 9.00,
• 19 czerwca w Urzędzie Gminy Malczyce – sala konferencyjna, godz. 13.00
Spotkania będą poświęcone przede wszystkim zasadom wypełniania wniosku ze szczególnym uwzględnieniem załączników oraz omówieniu biznesplanu (jeśli dotyczy). Na szkoleniach zwrócimy także uwagę na lokalne kryteria wyboru i kwestie formalno-techniczne związane ze składaniem wniosków.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne (509 347 189) lub mailowe (lgdodra@op.pl).

UWAGA: LGD nie zapewnia materiałów szkoleniowych w postaci wydrukowanych formularzy wniosków, biznesplanów, instrukcji itd. Prezentacja szkoleniowa zostanie zamieszczona na naszej stronie po szkoleniu. Każdy uczestnik szkolenia, jeśli uzna to za zasadne i potrzebne, powinien mieć ze sobą wydrukowany wzór wniosku, biznesplan, instrukcje itd. lub powyższe dokumenty w formie elektronicznej.

logotypy

 

06.05.2019 r.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Maj 2019

 

8.04.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram naborów:
http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1182/zaktualizowany-harmonogram-naborow

Harmonogram naborów wniosków – stan na marzec 2019 dostępny klikając w poniższy link
http://www.lgdodra.pl/media/attachments/harmonogram_nabory_marzec_2019_1.pdf

 

6.06.2018 r.

Kolejne nabory LGD

Lokalna Grupa Działania ogłosiła kolejne nabory wniosków o dotacje z unijnego programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, osoby chcące założyć własną firmę oraz lokalne samorządy.

3 z 5 ogłoszonych naborów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości – jeden skierowany jest do firm, które chcą rozwijać swoją działalność w sektorze turystyki (limit środków 900 tys. zł, dotacje do 300 tys. zł i 70% dofinansowania) , dwa pozostałe to tzw. premie na założenie własnej firmy: w przedsięwzięciu „Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich” (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne – tu wsparcie to 50 tys. zł) oraz przedsięwzięciu „Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich” – wsparcie 60 tys. zł, w tym przedsięwzięciu nie ma ukierunkowania na rodzaj podejmowanej działalności, jednak największe szansę będą miały osoby, które wybiorą usługi określone jako priorytetowe w lokalnej strategii rozwoju.

Ogłoszono także nabór na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz na wsparcie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Termin wszystkich naborów to 21 czerwca – 5 lipca.

Linki do ogłoszeń znajdują się pod tym adresem:
http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1114/nabory-wnioskow

natomiast terminy szkoleń tu:
http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1115/zapraszamy-na-szkolenia.

Przypominamy, że LGD udziela bezpłatnego doradztwa, m.in. w ramach dyżurów wyjazdowych.

1. NABÓR NR 1/2018 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia PI. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”

2. NABÓR NR 2/2018 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

3. NABÓR NR 3/2018 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

4. NABÓR NR 4/2018 – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach przedsięwzięcia II . MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

5. NABÓR NR 5/2018 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ w ramach przedsięwzięcia I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”

 

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami i upowszechnieniem informacji wśród zainteresowanych osób/podmiotów.

 

Środki na stroje i instrumenty

Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich naborze na powierzenie tzw. grantów, które będą mogły być przeznaczone na zakup między innymi strojów czy instrumentów z.

6 czerwca LGD ogłosiła nabór nr 1/2018/G o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się  sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie zespołów ludowych (np. taneczne, śpiewacze, orkiestry), zespołów artystycznych oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 tys. zł a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań. Informacja o naborze oraz o przewidzianych szkoleniach znajduje się tu:

http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1116/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow

 

======================================================================

 

Bezpłatne doradztwo z Leadera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Przypominamy, że w każdym miesiącu można skorzystać z bezpłatnego doradztwa Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Doradztwo jest przeznaczone dla osób szukających źródeł dofinansowania dla swoich pomysłów, w tym np. na założenie czy rozwój firmy. Dyżury odbywają się w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym (Sala sesyjna) przy ul. Kolejowej 29.

LGD KŁO w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 ma do dyspozycji środki unijne np. na założenie lub rozwój firmy, rozwój infrastruktury turystycznej, projekty edukacyjne, a także na tak zwane granty na małe projekty społeczne. Pierwsze granty, zaplanowane na ten rok, będą dotyczyć wsparcia zespołów ludowych, artystycznych, rekonstrukcyjnych. Zapraszamy zatem do skorzystania z doradztwa. Aktualne grafiki dyżurów we wszystkich gminach LGD dostępne są na stronie:

http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/wnioskodawcy/doradztwo.

Poniżej zamieszczamy grafik na październik 2018.

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Listopad 2018

 

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Październik 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Wrzesień 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Czerwiec 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Kwiecień 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Marzec 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Luty 2018

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Styczeń 2018

Informacja prasowa – Pierwsze umowy podpisane – Grudzień 2017

Newsletter – Udzielone powoli wkraczają w fazę realizacji

Informacja prasowa – konkurs Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Grudzień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Październik 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Wrzesień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Sierpień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Czerwiec 2017

Rusza nabór wniosków do programu Działaj Lokalnie X

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Kwiecień 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Marzec 2017

Grafik wyjazdowych dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” – Luty 2017

 

NEWSLETTER INFORMACYJNY Lokalnej Grupy Działania – 2/2018

NEWSLETTER INFORMACYJNY Lokalnej Grupy Działania – 1/2017

NEWSLETTER INFORMACYJNY Lokalnej Grupy Działania – 1/2016