Jesteśmy ze wsi i chcemy tu działać

W Gminie Brzeg Dolny na 13 sołectw w 10 funkcjonują świetlice wiejskie. Są miejscem spotkań i propagowania lokalnej kultury. Niektórym jednak przydałoby się nowe tchnienie. Dzięki funduszom pozyskanym przez Stowarzyszenie „PRO Pago” tak właśnie może się stać. Rozpoczęło się szkolenie dla sołtysów, członków rad sołeckich oraz animatorów świetlic w gminach Brzeg Dolny, Wołów i Ścinawa. Szkolenie w Żerkowie to już drugie spotkanie w ramach projektu, który jak twierdzą jego pomysłodawcy ma pomóc przywrócić pierwotne funkcje świetlic wiejskich
Nowe możliwości dostrzegają także sołtysi.
Szkolenia liderów potrwają do końca roku. Każdy z uczestników będzie musiał przeprowadzić przynajmniej jedno działanie animacyjne i zgodnie z wymogami projektu musi to być coś nietuzinkowego.

Polecamy