Redakcja

Referat Promocji i Informacji
Oficyna pokój 205

ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71 319 51 17 wew. 258
e-mail: promocja@brzegdolny.pl