Redakcja

Biuro Promocji i Informacji

56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29,
Oficyna pok. 204 i 205
tel. 71/319 51 17 wew. 400
e-mail: promocja@brzegdolny.pl

 

Telewizja Miejska Brzeg Dolny

Redaktor naczelny
Oficyna pok. 204

tel. 71/319 51 17 wew. 400

Redakcja
Oficyna pok. 205

tel. 71/319 51 17 wew. 258

e-mail: tvbd@brzegdolny.pl