Redakcja

Referat Promocji i Informacji:

p.o. kierownika Sandra Jagieła
Katarzyna Mrozek

Wojciech Medyński

Oficyna,  pokój 205
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
tel. 71 319 51 17 wew. 258
e-mail: promocja@brzegdolny.pl