Konkurs plastyczny dla dzieci

Po raz pierwszy Ochotnicza Straż Pożarna w Brzegu Dolnym organizuje i ogłasza konkurs plastyczny pn. „Straż pożarna w oczach dziecka”.

Zapraszamy do uczestnictwa dzieci w wieku 6-10 lat.
Technika wykonania prac plastycznych: dowolna
Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne i wiek autora.
Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przynieść do Biura Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, pok. 17, ul. Kolejowa 29, Brzeg Dolny.

Harmonogram konkursu:
– 2 października – zakończenie naboru prac,
– 5 października – uroczyste wręczenie nagród w ramach IV Dni otwartych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym.

Głównym celem konkursu jest:
– upowszechnienie wiedzy o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– wspieranie różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowej,
– popularyzacja dorobku strażackiego,
– krzewienie działalności artystycznej i sportowej,
– kształtowanie postaw społecznych uczestników konkursu poprzez szerzenie wiedzy na temat funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, a także bezpośrednie zaangażowanie się w działalność lokalnych jednostek OSP,
– rozwijanie roli społecznej jednostki OSP w życiu lokalnej społeczności.

 

Karty zgłoszeniowe dostępne:
• STRONA PIERWSZA TUTAJ
• STRONA DRUGA TUTAJ

Polecamy