Godzięcin startuje w konkursie „Piękna wieś dolnośląska”

Komisja konkursu „Piękna wieś dolnośląska” organizowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, odwiedziła w piątek sołectwo Godzięcin. Komisja obejrzała odnowiony park, stawy, tereny rekreacyjne i sportowe, zabytkowy kościół i ścieżkę pszczelarską państwa Kamaszuków. Wycieczka odbyła się przystrojonym słonecznikami wozem konnym.

Godzięcin coraz prężniej się rozwija i ma już spore osiągnięcia, dlatego też zdecydowano się na zgłoszenie do prestiżowego konkursu. Na jej terenie działają dwa stowarzyszenia, jest ścieżka pszczelarska, organizowany jest Festyn Pszczelarski o znaczeniu ponadgminnym. Organizowany jest również festyn parafialny, dzień seniora i wszystkie inne działania, w których biorą udział mieszkańcy.

Komisja konkursowa, w której skład weszli przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego, przy ocenie miejscowości bierze pod uwagę wiele czynników m.in. zaangażowanie społeczności w ramach działań odnowy wsi, wygląd, ład przestrzenny, działalność stowarzyszeń i przede wszystkim współpracę z gminą.
W świetlicy wiejskiej Mirosław Dawidowicz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem prezes Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa Mieszkańców Wsi Godzięcin”  – zaprezentował ostatnie dokonania wsi. Również przedstawiciele innych instytucji mieli okazję powiedzieć kilka słów odnośnie współpracy z sołectwem.
Zastępca burmistrza Paweł Pirek uważa, że Godzięcin jest jedną z najbardziej aktywnych wsi w naszej gminie, z doświadczeń której mogą czerpać inne sołectwa.

W tym roku rozstrzygnięta zostanie dziewiąta edycja konkursu dla sołectw i gmin, które uczestniczą w Odnowie Wsi Dolnośląskiej w czterech kategoriach: „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”.
Wyniki konkursu poznamy jesienią.

Polecamy