Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 0050.29.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3, ul. Przedszkolna 1, 56-120 Brzeg Dolny
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018