Ogłoszenia

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenia

Dokumenty

 

Wykaz ofert złożonych w dniu 12.12.2016r. do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 na terenie Gminy Brzeg Dolny.

Załącznik:
Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

Burmistrz Brzegu Dolnego
ogłasza z dniem 15 listopada 2016r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.

Załącznik:
Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

Burmistrz Brzegu Dolnego
ogłasza z dniem 15 listopada 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2017 roku

Załącznik:
Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

Burmistrz Brzegu Dolnego
ogłasza z dniem 15 listopada 2016r. otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2017.

Załącznik:
Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

Burmistrz Brzegu Dolnego informuje, iż został zrealizowany konkurs na zadanie publiczne z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Brzeg Dolny w roku 2016.

Załącznik:
Rozliczenie Lato 2016

==========================================

 

Konsultacje w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.”

Załączniki:
Ogłoszenie w sprawie Konsultacji programu współpracy na 2017
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017

==========================================

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO i UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO od 3 września 2016

Załączniki:
UPROSZCZONA OFERTA ZADANIA PUBLICZNEGO (plik doc)
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (plik doc)

==========================================

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Międzypokoleniowa Akademia Kulinarna i Artystyczna w Grodzanowie – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Pobierz dokument (plik pdf)

 

Pegazik Brzeg Dolny – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT – LATO 2016
Burmistrz Brzegu Dolnego informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Brzeg Dolny w roku 2016.

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

URZĄD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 18 kwietnia 2016 r.  otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeg Dolny w 2016 r

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Wkład własny do projektu: Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi dolnośląskiej 
współfinansowanego ze środków budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gminy Brzeg Dolny w 2016 roku.

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

URZĄD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM

Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza z dniem 10.03.2016r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
„Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2016 na terenie Gminy Brzeg Dolny.

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

URZĄD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
„Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2015 – 2018”

Informacja o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych
Organizacji Pozarządowych w Brzegu Dolnym

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY BRZEG DOLNY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 ROKU

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

URZĄD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zmianami) oraz Uchwały Nr IV/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2015-2018”
Burmistrz Brzegu Dolnego z dniem 9 lutego 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016.

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

URZĄD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)- tekst jednolity Dz.U. nr. 115 poz.728 z 2008 r.
Burmistrz Brzegu Dolnego z dniem 18 listopada 2015r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej na rok 2016.

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

URZĄD MIEJSKI W BRZEGU DOLNYM
Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
Burmistrz Brzegu Dolnego
ogłasza z dniem 19 listopada 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny w 2016 roku

Pobierz dokument (plik pdf)

==========================================

 

URZĄD MIEJSKI w BRZEGU DOLNYM
Otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
Burmistrz Brzegu Dolnego
z dniem 19 listopada 2015r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych.

Pobierz dokument (plik pdf)