Organizacje Pozarządowe

Klub Piłkarski Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail kp.brzegdolny@wp.pl
tel. 71/319 72 59

Klub Tenisa Ziemnego Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail stadionkhs@wp.pl
tel. 604 163 464

Miejski Klub Sportowy „Rokita” w Brzegu Dolnym
zrzeszający 7 sekcji:
• zapaśniczą,
• tenisa stołowego,
• brydża sportowego,
• piłki siatkowej dziewcząt,
• szachową,
• koszykówki chłopców,
• pływacką.
ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail khsbd@wp.pl
tel. 71/319 72 80, 380 80 68

Stowarzyszenie Pomocy „Po Bono”
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 51 17

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin
Godzięcin 50 B, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail sp-godziecin@wp.pl
tel. 71/319 63 95

Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni”
ul. Zwycięstwa 9/4, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail cichociemni-ho@wp.pl
tel. 501 732 514

Fundacja Rozwoju Gminy Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail brm@brzegdolny.pl
tel. 71/319 51 17

Stowarzyszenie Miast Partnerskich i Europejskich Kontaktów Brzegu Dolnego
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail um@brzegdolny.pl
tel. 71/319 51 17
fax. 71/319 56 83

Dolnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
ul. Zwycięstwa 7, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 96 24

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Odrodzenia 19, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail osp@brzegdolny.pl
tel. 71/319 58 49

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – MG LZS
ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail m.jozwiakowska@brzegdolny.pl
tel. 71/380 80 35

Stowarzyszenie – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”
ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail monar.brzeg@wp.pl
tel. 668 351 313

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie „Razem”
Pogalewo Wlk. 22/1
e-mail um@brzegdolny.pl
tel. 669 071 980, 663 665 472

Stowarzyszenie Popularyzacji Sportów Wodnych „Wodnik”
ul. Wilcza 27A, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail hawopod@op.pl
tel. 602 385 034

Polski Związek Wędkarski Koło nr 2 w Brzegu Dolnym
ul. Zielona 6, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail jerzy.gagolewski@arimr.gov.pl
tel. 71/389 56 46, 661 780 729

Stowarzyszenie Sportowe „Akademia Piłkarska Brzeg Dolny”
ul. Kolejowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail akademiapiłkarska.brzegdolny@wp.pl
tel. 71/319 87 90
fax 71/319 62 98

Zarząd Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail jubilat01@interia.pl
tel. 71/319 51 98

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski „Rokita”
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail pttkbrzegdolny@wp.pl
tel. 71/319 79 27

Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu Koło w Brzegu Dolnym
ul. Zwycięstwa 7, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 55 98, 510 083 750

Stowarzyszenie Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Oddział Powiatowy w Legnicy

ul. Słoneczna 3A, 59-216 Kunice
miejsce działania: Aquasport/KHS w Brzegu Dolnym
um@brzegdolny.pl

Dolnośląskie Stowarzyszenie Biznesu
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 72 70

Koło Łowieckie „Rokita” w Brzegu Dolnym
Domek Myśliwski Kręsko, ul. Stawowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail kasperan@poczta.onet.pl
tel. 609 520 562,  337 72 26

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Rokita” Brzeg Dolny
ul. 1 Maja 1a, 56-120 Brzeg Dolny
www.addamos1@wp.pl
tel. 608 587 195

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Bracia Mniejsi
ul. Zwycięstwa 7, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 506 360 635

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Zwycięstwa 3, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 04 27

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
ul. Targowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail andsmol73@wp.pl
tel. 667 650 914

Związkowy Klub Żeglarski „Energetyk” w Wałach
Wały, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail tomgorecki@wp.pl
tel. 782 875 030

Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Na Kole”
ul. Tęczowa 7, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail bozena-m@o2.pl lub alicjabiruk@wp.pl
tel. 71/319 66 02

PTTK Miejski Klub Turystyki Wrzos
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail wrzos@brzegdolny.pl
tel.  516 073 661, 508 376 561, 605 424 075

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Naborowianki
Naborów 30, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail basiaz1973@wp.pl
tel. 504 911 023

Klub Sportów Walki Avasatare
ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail kamil.uchnast.tkd@gmail.com
tel. 501 253 897

Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej
ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny
www.osadnicy.brzegdolny.pl
tel. 606 229 300

Polski Związek Niewidomych – Koło w Wołowie
ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów
tel. 71/389 26 43, 606 939 051

Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Potoku Jodłowa Woda Koła Gospodyń Wiejskich Jodłóweczki
Wały 36, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: andrzejborowiak@onet.eu
tel. 713 197 177

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz
Radecz 15, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail radecz@brzegdolny.pl
tel. 668 193 273

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów
Grodzanów 57, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail furkaewa@wp.pl
tel. 602 500 175

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa”
Godzięcin 31, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail m.dawidowicz@interia.eu
tel. 503 013 118

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żerków
Żerków 17, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail46maniek@wp.pl
tel. 71/319 67 67, 785 933 923

Dolnobrzeski Klub Karate Kyokushin
ul. Wyspiańskiego 7/36, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail boguslawbolanowski@gmail.com
tel: 602 194 893, 668 037 420

Stowarzyszenie Brzeg Dobry
ul. Wilcza 17/17, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail brzegdobry@gmail.com
tel. 605 966 108

Fundacja „Złote Psy”
Al. Niepodległości 20/1, 56-100 Wołów
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
e-mail zlotepsy@zlotepsy.com.pl
tel. 664 761 197, 792 711 895

Stowarzyszenie Aktywne Bukowice 
Bukowice 34C, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail koziel.adam@gmail.com
tel. 781 230 210

Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” Mieszkańców Wsi Pysząca
Pysząca 37, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail ewa.p@cybernet.com.pl
tel. 668 511 838

Stowarzyszenie „Jodłowy Młyn”
Stary Dwór 38, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail pawelczarny@02.pl
tel. 696 021 933

Klub Sportowy „PulsBike” MTB
ul. Staromiejska 5/3, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail zarebskidarek@op.pl
tel. 608 631 220