Organizacje Pozarządowe

Klub Piłkarski Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: kp.brzegdolny@wp.pl
tel. 71/319 72 59

Klub Tenisowy Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: stadionkhs@wp.pl
tel. 604-163-464

Miejski Klub Sportowy „ROKITA” w Brzegu Dolnym
zrzeszający 7 sekcji: zapaśniczą, tenisa stołowego,
brydża sportowego, piłki siatkowej dziewcząt,
szachową, piłki koszykowej chłopców, pływacką
ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: khsbd@wp.pl
tel. 71/319 72 80, 380 80 68

Stowarzyszenie Pomocy „PRO BONO”
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 51 17
Noclegownia w Kręsku
ul. Urazka 47
e-mail: probono56@onet.pl
tel. 71/319 05 12

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wsi Godzięcin
Godzięcin 50 B, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: sp-godziecin@wp.pl
tel. 71/319 63 95

Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni”
ul. Zwycięstwa 9/4, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: cichociemni-ho@wp.pl
tel. 501 732 514

Fundacja Rozwoju Gminy Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: brm@brzegdolny.pl
tel. 71/319 51 17

Stowarzyszenie Miast Partnerskich i Europejskich Kontaktów Brzegu Dolnego
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: um@brzegdolny.pl
tel. 71/319 51 17, fax. 71/319 56 83

Dolnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
ul. Zwycięstwa 7, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 96 24

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Odrodzenia 19, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: osp@brzegdolny.pl
tel. 71/319 58 49

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – MG LZS
ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: m.jozwiakowska@brzegdolny.pl
tel. 71/380 80 35

Stowarzyszenie – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”
ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: monar.brzeg@wp.pl
tel. 668 351 313

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie „Razem”
Pogalewo Wlk. 22/1
e-mail: um@brzegdolny.pl
tel. 669 071 980, 663 665 472

Stowarzyszenie Popularyzacji Sportów Wodnych „Wodnik”
ul. Wilcza 27A, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: hawopod@op.pl
tel. 602 385 034

Polski Związek Wędkarski Koło nr 2 w Brzegu Dolnym
ul. Zielona 6, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: Jerzy.Gagolewski@arimr.gov.pl
tel. 71/389 56 46, 661 780 729

Stowarzyszenie Sportowe AKADEMIA PIŁKARSKA Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: stadionkhs@wp.pl lub akademiapiłkarska.brzegdolny@wp.pl
tel. 71/319 87 90, fax: 71/319 62 98

Zarząd Rejonowy Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: jubilat01@interia.pl
tel. 71/319 51 98

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski „Rokita”
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: pttkbrzegdolny@wp.pl
tel. 71/319 79 27

Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu Koło w Brzegu Dolnym
ul. Zwycięstwa 7, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 55 98, 510 083 750

Stowarzyszenie Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Oddział Powiatowy w Legnicy

ul. Słoneczna 3A, 59-216 Kunice
miejsce działania: Aquasport / KHS w Brzegu Dolnym
um@brzegdolny.pl

Dolnośląskie Stowarzyszenie Biznesu
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 72 70

Koło Łowieckie „Rokita” w Brzegu Dolnym
Domek Myśliwski Kręsko, ul. Stawowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: kasperan@poczta.onet.pl
tel. 609 520 562,  337 72 26

Dolnobrzeski Klub Karate w Brzegu Dolnym
ul. Małopolska 2a/4, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 667 715 288

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Rokita” Brzeg Dolny
ul. 1 Maja 1a, 56-120 Brzeg Dolny
www.addamos1@wp.pl
tel. 608 587 195

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Bracia Mniejsi
ul. Zwycięstwa 7, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 506 360 635

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Zwycięstwa 3, 56-120 Brzeg Dolny
tel. 71/319 04 27

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
ul. Targowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: andsmol73@wp.pl
tel. 667 650 914

Związkowy Klub Żeglarski „ENERGETYK” w Wałach
Wały, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: tomgorecki@wp.pl
tel. 782 875 030

Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Na Kole”
ul. Tęczowa 7, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: bozena-m@o2.pl lub alicjabiruk@wp.pl
tel. 71/319 66 02

PTTK Miejski Klub Turystyki Wrzos
ul. Zwycięstwa 5, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: wrzos@brzegdolny.pl
tel.  516 073 661, 508-376-561, 605-424-075

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych NABOROWIANKI
Naborów 30, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: basiaz1973@wp.pl
tel. 504 911 023

Klub Sportów Walki AVASATARE
ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: krzysztof.machala@itftkd.org.pl lub kamil.uchnast.tkd@gmail.com
tel. 501 253 897

Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej
ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny
www.osadnicy.brzegdolny.pl
tel. 606 229 300

KDR – Klub Dla Rozwoju przy LO (PZS) w Brzegu Dolnym 
ul. Wilcza 10, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: lo@brzegdolny.pl lub pzs@brzegdolny.pl
tel. 781 023 281

Polski Związek Niewidomych – Koło w Wołowie
ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów
tel. 71/389 26 43, 606 939 051

Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Potoku Jodłowa Woda Koła Gospodyń Wiejskich Jodłóweczki
Wały 36, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: andrzejborowiak@onet.eu
tel. 713 197 177

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz
Radecz 15, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: radecz@brzegdolny.pl
tel. 668-193-273

Stowarzyszenie „Słoneczne Wzgórze” Mieszkańców Wsi Żerkówek 
Żerkówek 6, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: akusnierz@op.pl
tel. 781-444-435, 609 382 312

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów
Grodzanów 57, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: furkaewa@wp.pl
tel. 602 500 175

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa”
Godzięcin 31, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: m.dawidowicz@interia.eu
tel. 503-013-118

HAPPY FAMILY Stowarzyszenie Inicjatyw Prorodzinnych
ul. Odrodzenia 8B/6, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: biuro@happyfamily.org.pl
www.happyfamily.org.pl
tel. 696 029 579, 698 706 492

Stowarzyszenie COGITO – Wspólnota Obywatelska
ul. Kopernika 12, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: kstanley@o2.pl lub jerzyk-ski@wp.pl
tel. 604 162 453

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi ŻERKÓW
Żerków 17, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail:46maniek@wp.pl
tel. 71/319 67 67, 785-933-923

Dolnobrzeski Klub Karate KYOKUSHIN
ul. Wyspiańskiego 7/36, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: boguslawbolanowski@gmail.com
tel: 602 194 893, 668 037 420

Stowarzyszenie Brzeg Dobry
ul. Wilcza 17/17, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: brzegdobry@gmail.com
tel. 605-966-108

Fundacja „ZŁOTE PSY”
Al. Niepodległości 20/1, 56-100 Wołów
oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
e-mail: zlotepsy@zlotepsy.com.pl
tel. 664 761 197, 792 711 895

Stowarzyszenie AKTYWNI w Brzegu Dolnym
ul. Kolejowa 1, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail: aktywniwbd@gmail.com
tel. 71/319 87 90

Stowarzyszenie Starodworscy Aktywiści
Stary Dwór 18, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail:aktywny.sd@wp.pl
tel. 605-860-182

Stowarzyszenie Aktywne Bukowice 
Bukowice 34C, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail:koziel.adam@gmail.com
tel. 781-230-210

Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” Mieszkańców Wsi Pysząca
Pysząca 37, 56-120 Brzeg Dolny
e-mail:ewa.p@cybernet.com.pl
tel. 668-511-838