European Rural Futures (Przyszłość europejskich obszarów wiejskich) – w skrócie „EURUFU”

 

Data rozpoczęcia: I kwartał 2011

Koszt całkowity: : 2,2 mln Euro

Program: Program dla Europy Środkowej

Montaż finansowy:
Wartość całkowita zadania: 2,2 mln Euro; w tym Gmina Brzeg Dolny: 159 398,01 Euro

Wartość dofinansowania 135 488,30 Euro (85%); wkład własny: 23 909,71 Euro (15%)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Priorytet: 4 Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast

 

Opis:

Partnerzy projektu:

·         Thuringian Ministry for Building, Regional Development and Infrastructure (Partner Wiodący, Niemcy),

·         Fachhochschule Erfurt (Niemcy),

·         Usti Region (Czechy),

·         Salzburg Institute for Regional Planning and Housing (Austria),

·         VATI Hungarian Public Nonprofit Limited Liability Company for Regional Development and Town Planning (Węgry),

·         Ister-Granum European Grouping for Territorial Cooperation (Węgry),

·         La.Mo.Ro (Włochy),

·         Development Agency Sora d.o.o. (Słowenia),

·         Biotechnical Centre Naklo (Słowenia),

·         EU Regional Management Upper Styria West (Austria)

 

Celem projektu było przygotowanie obszarów wiejskich w Europie Środkowej do radzenia sobie ze skutkami procesów transformacyjnych, w takich obszarach jak: opieka społeczna i służba zdrowia, edukacja i szkolenia, możliwości pracy i lokalna gospodarka oraz mobilność i transport. Przez 3 lata, łącznie 11 partnerów z 7 krajów Europy: Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Włoch, Czech i Słowenii analizowało swoje mocne i słabe strony w zakresie zmian demograficznych w Europie Środkowej. Podczas spotkań międzynarodowych uczestnicy projektu dzielili się doświadczeniem i przekazywali sobie tzw. dobre praktyki.

Działania realizowane w projekcie skoncentrowane były na mieszkańcach małych miejscowości i ich wymaganiach i oczekiwaniach, bo to oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują, co ich zdaniem należy udoskonalić, co zmienić, a z czego w ogóle zrezygnować. Koncepcja rewitalizacji obszaru pilotażowego, która powstała przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, została wykorzystana przez Gminę w procesie udzielania zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Najbardziej wymiernymi efektami realizacji projektu było uzyskanie dofinansowania do dokumentacji projektowej dla dwóch inwestycji: świetlicy w Żerkowie oraz świetlicy
w Grodzanowie. Dzięki tej dokumentacji uzyskano również dofinansowanie na budowę oraz rewitalizację budynku.

Projekt realizowany był w okresie od maja 2011 do kwietnia 2014.

Powrót >>