Budowa Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Stary Dwór

 

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2009

Koszt całkowity: 1 025 713,82 PLN

Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 500 000  PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 525 713,82 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oś: 4 LEADER

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Opis:
Umowa na dofinansowanie w/w zadania została podpisana w dniu 26 maja 2010 roku.
Głównym celem projektu było stworzenie Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w miejscowości Stary Dwór w celu integracji mieszkańców, pobudzenia aktywności i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Centrum pozwoliło mieszkańcom na realizację wielu działań ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania innego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Wykonano następujący zakres prac:

Budowa  budynku świetlicy

1.Roboty budowlane budynku (w tym m.in. budowa budynku wraz z ociepleniem; stolarka okienna i drzwiowa; tynki, posadzki)

2. Roboty instalacji elektrycznej

3. Roboty instalacji sanitarnej i wodnej (w tym przyłącza i instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej; przyłącza i instalacje wodociągowe; instalacje wentylacji mechanicznej)

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą i zjazdem

1. Parking + zjazd

2. Chodniki szutrowe

3. Placyk przy budynku

4. Boisko do koszykówki

5. Ogrodzenie panelowe – plac zabaw

Dzięki realizacji projektu powstał nowoczesny obiekt, którego brak mieszkańcy odczuwali przez długie lata. Obiekt będzie służył lokalnej społeczności jako miejsce spotkań i organizacji zebrań wiejskich oraz gminnych imprez okolicznościowych.

Powrót >>