Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w obrębie wsi Grodzanów

 

Data rozpoczęcia: 1 marca 2006

Koszt całkowity: 1 829 112,67 PLN

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z UE – 1 079 176,47 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 163 056,20 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dotacja/pożyczka) – 586 880,00 PLN

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: 3 Rozwój lokalny
Działanie: 3.1. Obszary wiejskie

Projekt Grodzanów

Opis:
W dniu 15.12.2005 roku Gmina Brzeg Dolny podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie w/w zadania. Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w obrębie wsi Grodzanów w ramach kompleksowej kanalizacji terenów wiejskich Gminy Brzeg Dolny. Wykonano 7200 m sieci kanalizacyjnej (w tym: 4057 m sieci grawitacyjnej, 2317 m rurociągów ciśnieniowych; 826 m przykanalików) oraz dwie przepompownie ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i zasilaniem w energię elektryczną.

Powrót >>